zoozle
Category: Direct Downloads Torrent eMule Usenet Streams


Download Torrent

  • diablo ii + lord of destruction pc eng iso
  • windows s games
  • 1 13d direct play
  • game expansion no disc
  • hero editor
  • english
  • patch 0
  • full
  • pl

DOWNLOAD
Diablo II Lord Of Destruction PL (iso) possibly with 100 Mbit/s1.Description Diablo Ii: Lord Of Destruction (portable):
Diablo II: Lord of Destruction
PC game | Developer: Blizzard | Genre: Action Role-Playing | 748 MB
As Diablo II was wildly successful, Blizzard chose to make an expansion that will add a fifth Act, featuring six quests in the Barbarian Highlands. Two unique classes, the female Assassin and the male Druid, will be available featuring new skills. More monsters, items including powerful sets and class-specific items, new Horadric Cube recipes, and interactive environments will all expand the the scope of Diablo.
Game Features
* Tons of gameplay
* 3D graphics
* high AI
* new environments
* multiplayer action via Internet.
Screens:
Download:
All Links are interchangable:
Add Recovery : 3%
Download with Hotfile:


2.Description Diablo -ii: Lord Of Destruction:
Diablo -II: Lord of Destruction
Diablo -II: Lord of Destruction
PC game | Developer: Blizzard | Genre: Action Role-Playing | 748 MB
COME CLOSE FOR DOWNLOAD
As Diablo II was wildly successful, Blizzard chose to make an expansion that will add a fifth Act, featuring six quests in the Barbarian Highlands. Two unique classes, the female Assassin and the male Druid, will be available featuring new skills. More monsters, items including powerful sets and class-specific items, new Horadric Cube recipes, and interactive environments will all expand the the scope of Diablo.
Game Features
* Tons of gameplay
* 3D graphics
* high AI
* new environments
* multiplayer action via Internet.
Screenshot :
DOWNLOAD HERE:


3.Description Diablo II Lord Of Destruction part3 rar:
Diablo II (2) & Diablo II: Lord of Destruction
if need password please visit:
http://www.madkdls.org/games/diablo-ii-2-diablo-ii-lord-of-destruction/
 


4.Description Diablo II Lord of destruction expansion set SAW rar:
Diablo II -Lord of destruction (expansion set)
 


5.Description Diablo II Lord Of Destruction PL (iso):
Diablo II
Producent: Blizzard Entertainment
Wydawca: Blizzard Entertainment
Kategoria: Gry Akcji/cRPG
Data Premiery:
?wiat: 29 czerwca 2000
Polska: 05 lipca 2000
Tryb gry: single / multiplayer
Tryb multiplayer: LAN / Internet | liczba graczy: 1 - 8
Wymagania wiekowe: 16+
No?nik: 4 CD
Wymagania sprz?towe:
Pentium II 300 MHz, 32MB RAM, akcelerator 3D.
D?ugo oczekiwana kontynuacja kultowej gry b?d?cej po??czeniem gry akcji i cRPG. Z?o przetrwa?o, Pan Terroru powróci? i ponownie trzeba b?dzie stawi? czo?a jemu i jego s?ugom. Akcja gry toczy si? w nieodleg?ej przysz?o?ci po wydarzeniach znanych z pierwszej cz??ci Diablo.
Tym razem musimy zmierzy? si? z jeszcze pot??niejszym Diablo, który próbuje uwolni? Baala i Mefisto, swoich dwóch schwytanych braci. Wszystkie zadania s? dost?pne zarówno w trybie single jak i multiplayer, umo?liwiaj?cym wspóln? gr? do o?miu osób jednocze?nie w sieci lokalnej lub na serwerach Battle.net w Internecie.
W stosunku do orygina?u sprzed czterech lat nast?pi?a poprawa jako?ci grafiki, lecz w dalszym ci?gu zostano przy rzucie izometrycznym. Zastosowano animowany teren i krajobrazy z du?? ilo?ci? szczegó?ów, oraz dobrze wyrenderowane postacie w 3D.
* Pi?? klas postaci: Amazonka, Paladyn, Nekromanta, Czarodziejka i Barbarzy?ca, ka?da z nich posiada odmienne, charakterystyczne tylko dla siebie umiej?tno?ci.
* Cztery wielkie, urozmaicone krainy do zwiedzenia, które dzi?ki zastosowanemu generatorowi losowemu za ka?dym razem wygl?daj? nieco inaczej.
* Dziesi?tki nowych przedmiotów: magiczne, z miejscem na dodatkowy kryszta?, unikalne, itd.
* Pot??ne potwory których niezliczone ilo?ci b?dzie mo?na spotka? podczas w?drówki poprzez krainy.
* Ulepszony tryb dla wielu graczy, mo?liwo?? gry naraz do 8 osób poprzez sie? lokaln? lub Internet i serwery battle.net.
* W pe?ni zlokalizowana polska wersja.
Diablo II: Pan Zniszczenia
Dodatek do bestsellerowej gry Diablo II poszerzaj?cy ?wiat gry o nowy akt, rozgrywaj?cy si? na Wy?ynach Barbarzy?ców, które mo?emy teraz przemierza?, równie? jedn? z dwóch nowych klas postaci. Ostatni z demonów ? Baal, wraz z hordami s?ug z?a, zmierza do ukrytego w górach magicznego kamienia, chroni?cego ?wiat przed ?miertelnym niebezpiecze?stwem z Piekie?. Naszym celem jest przeszkodzi? mu w zniszczeniu ostatniej nadziei ludzko?ci.
* Dwie nowe postacie: Druid i Zabójczyni.
* Nowy Akt V - Wy?yny Barbarzy?ców.
* Sze?? nowych questów.
* Nowe potwory.
* Nowe przedmioty i wyposa?enie (magiczne przedmioty z miejscem na kryszta?, przedmioty dost?pne tylko dla okre?lonej klasy postaci itp.).
* Wi?ksza skrzynia do przechowywania naszych przedmiotów.
* Nowe recepty do Kostki Horadrimów.
____________________________________________________
W folderze Hyhy znajduj? si? patche oraz D2MultiRes


6.Description Diablo II: Lord of Destruction Patch 1.13d 1.0:
Patch 1.13d
New Features
Ignoring players is now saved between sessions of the game. All ignores are now written out to disk (file: 'ignorelist'). This feature can be toggled by issuing the command '/ignorepersist'.
Users can now filter messages based on content by issuing the command '/filtermsg '. To unfilter content issue the command '/unfiltermsg '. (The maximum length of a filter pattern is 128 characters)
Users can now set their home channel by issuing a new Battle.net chat command '/home ' while in the Battle.net chat interface.
Users can return to their home channel at any time by issuing the command '/home' while in the Battle.net chat interface.
Major Bugs
Fixed a known dupe method.
Fixed another issue where players were able to stack auras in an unintended way.
Minor Bugs
Fixed a bug where Mercenaries wouldn't have multiple auras active when they should have.
Fixed an issue where players could create games prefixed with color codes.
Potentially fixed an issue where players would be disconnected when watching the cinematics when in a Battle.net game.
Fixed an issue where the game would crash when running in windowed mode with sound disabled and the game tried to play a cinematic.
Please note: By installing the latest patch all previous updates will also be installed. If you have registered the game on our http://www.battle.net/ website, you can download the game from there. This client installer is usually updated with a current version of the game which requires minimal patching (if any) after installation.
If you have installed the Diablo II: Lord of Destruction Expansion, you only need to download and apply this expansion patch.
If you have not installed the Diablo II: Lord of Destruction Expansion, you only need to download and apply the original/base game patch.

Direct external links to Torrent Download Source Date
- Diablo II + Lord of Destruction [PC] [ENG] [ISO] torrentbit.net 07/28/2014
Diablo II + Lord of Destruction [PC] [ENG] [ISO] - Windows s - Games s extratorrent.cc 07/28/2014
Diablo II - Lord of Destruction (1.13d Direct Play) bittorrent.am 07/15/2014
Diablo II Lord of Destruction GAME EXPANSION PC No Disc bittorrent.am 07/15/2014
Diablo ii lord of destruction hero editor nowtorrents.com 07/09/2014


Search Diablo II Lord Of Destruction PL (iso) in Usenet, RapidShare, eMule, Streams


Recent Downloads:
Genesis - Invisible Touch (Remastered)
Milf Lessons 004 - Tawny
FinePrint v6.25 |Server Edition


Recent search requests:
billy swan don t be cruel swing
music black veil brides heart of fire
great speckled bird long long time to get old house


Friends: eMule Mod Download